Norges Bank besluttet i dag å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent.Beslutning var i høy grad som ventet. Alle analytikere spurt av Reuters på forhånd ventet et kutt.Sentralbanken begrunner kuttet med blant annet stigende arbeidsledighet, en svakere enn ventet utvikling i norsk økonomi og en noe svakere vekst enn ventet internasjonalt.- Kan gi kraftige bivirkningerNorges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har forståelse for at sentralbanken senker styringsrenten.- Men vi er bekymret for at dette vil forsterke prispresset i regioner med lav ledighet, høy kjøpekraft og høyt press i boligmarkedet. Rentemedisinen kan gi kraftige bivirkninger i deler av boligmarkedet, sier NEF-direktør Carl O. Geving ifølge en pressemelding.Geving synes det er et stort paradoks at den samlede etterspørselen i boligmarkedet øker i takt med stigende boligpriser.- Folk føler seg rikere når boligen deres stiger i verdi, dermed får vi en kredittdrevet vekst. Den historisk lave utlånsrenten, og forventninger om fallende og langvarig lave renter, forsterker etterspørselen. Det kan drive fram en gjelds- og prisspiral som ikke er bærekraftig på sikt, og som kan føre til finansielle problemer for både husholdninger og banker når konjunkturene snur, avslutter Geving.