Samfunnsøkonomisk Analyse, med sjeføkonom Roger Bjørnstad i spissen,. Dette til tross for at han samtidig justerer ned utsiktene for norsk økonomi, skriver Dagens Næringsliv.Han mener rentekuttene er forklaringen for den ventede boligprisveksten.- Dette henger sammen med hvor lite renten klarer å gjøre med realøkonomien og hvor potent den er til å fyre opp kapitalmarkedene og gjelds- og boligprisveksten, sier Bjørnstad til avisen.Hans prognoser er basert på anslag for befolkningsutvikling og tilbud av boliger i ulike deler av landet. Samtidig er det lagt til grunn at det er fundamentale forhold som rente og arbeidsledighet som bestemmer etterspørselen etter boliger. Dermed har de ifølge avisen ikke basert seg på at det bygger seg opp en boligboble.Bjørnstad påpeker imidlertid at prisene i 2015 steg vesentlig mer enn fundamentale forhold skulle tilsi, noe som ifølge sjeføkonomen likevel kan tyde på at det bygger seg opp en boble.- Vi tror det er renten som driver boligprisene, og ikke kredittspiraler, men vi utelukker det ikke, sier Bjørnstad til DN.