Mens oljetunge Stavanger får lavere boligpriser fremover, viser ferske prognoser at pilene går rett til værs for Oslo. Samfunnsøkonomisk Analyse, med sjeføkonom Roger Bjørnstad i spissen, spår nå en boligprisvekst i hovedstaden på 22,1 prosent i perioden fra 2015 til 2019 i hovedstaden, skriver Dagens Næringsliv.I fjor endte prisveksten i Oslo på 10,9 prosent, mens analyseselskapet i år venter en vekst på 6,8 prosent. For 2017, 2018 og 2019 spår de ifølge avisen en prisvekst på henholdsvis 5,6, 4,4 og 3,7 prosent.For hele landet sett under ett er det ventet en vekst på 15,2 prosent i løpet av de fem årene, og kun i Rogaland spås det et prisfall. Der venter Samfunnsøkonomisk Analyse nedgang ut 2017, før det i 2018 og 2019 ventes å snu.For Rogaland er det særlig Stavanger, hvor det ventes et fall på 0,9 prosent, som trekker ned. Bjørnstad sier det er oljenedturen som er årsaken, og at det er typisk at prisnedgangen kommer med en viss forsinkelse.- Det er typisk at prisfallet drøyer litt fordi selgere har litt is i magen, sier han til DN.Sammenlignet med i høst, har sjeføkonomen justert opp boligprisprognosene for så godt som alle fylker. To unntak finnes imidlertid, og både Rogaland og Finnmark ligger nå an til svakere boligprisutvikling enn det Bjørnstad så for seg i oktober.