Investor Knut Jørgen Hauge har vunnet frem i Høyesterett i en årelang kamp mot bergensmilliardærene Geir Hove og Tom Rune Pedersen, skriver DN.- Det er fantastisk å bli trodd. Jeg har brukt utrolig mye tid på dette. Vi har ment siden dette ble en problemstilling for snart ti år siden at overtagelse av Zachariasbryggen måtte skje ved at prisen ble definert ut fra bruksverdi og ikke teknisk verdi, sier Knut Jørgen Hauge til avisen.DN skriver at eiendomsinvestor Hauge kjøpte for ti år siden et restaurantbygg som ligger på den attraktive Zachariasbryggen i Bergen, men unnlot imidlertid å kjøpe selve tomten, noe som i ettertid har gitt en rekke problemer.Som eier av restauranthuset – men ikke tomten det står på – har Hauge hatt en festekontrakt med tomteeierne, som er eiendomsmilliardærene Geir Hove og Tom Rune Pedersen.Før festekontrakten skulle gå ut i 2015, brøt forhandlingene om en ny avtale sammen. Usikkerheten førte til at Hauges selskap gikk konkurs i 2013.Etter konkursen i 2013 overtok tomteeierne og BN Bank restauranthuset fra Hauge, men det ble en sak for domstolen hvor mye tomteeierne skulle betale for å overta bygget.Med bakgrunn i tomtefesteloven, argumenterte tomteeierne Hover og Pedersen for at de skulle betale såkalt teknisk verdi for bygget. Hauge mente han hadde krav på markedsverdi, som ofte vil være langt høyere.Hauge tapte både i tingretten og lagmannsretten, men nå har Høyesterett konkludert med at lagmannsretten brukte en gal rettsanvendelse. Saken sendes dermed tilbake til Gulating lagmannsrett, med beskjed om at det er markedsverdi som skal legges til grunn, skriver DN.