Entra har inngått en leiekontrakt på 25 år for 20.000 av 21.000 kvadratmeter i et nytt bygg i Tullinkvartalet i Oslo.Kontrakten er inngått med Universitetet i Oslo og juridisk fakultet.Prosjektet ventes fullført i 2019/2020.