– Fritak for fritidsboliger vil kunne stimulere for mer hytteutbygging, med positive ringvirkninger for lokale entreprenører, byggmestere, elektrikere og nærbutikker, sier Frps finanspolitiker Roy Steffensen til NTB.På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke snur på flisa og åpner for å unnta vanlige boliger, men skattlegge hytteeiere, svarer han slik:– Hytteeiere benytter seg ikke av kommunale tjenester som barnehage, skole og sykehjem. De har heller ikke stemmerett ved lokalvalg.Stortinget samlet seg mandag også om en annen regelendring, som innebærer at kommunene uansett må velge laveste sats på 2 promille det første året de skriver ut eiendomsskatt. Dette skal altså gjelde uavhengig av om kommunen har hatt begrenset eiendomsskatt tidligere, for eksempel på verk og bruk. (©NTB)