Ny regel gjør mange boliger mer verdt

Endringer i krav til oppholdsrom har hevet verdien på mange norske boliger, slår Norges Takseringsforbund fast.

Takhøyde på 2 meter i kjellerleiligheten er ikke lenger et hinder for å ha lov til å leie den ut. Dette er ett av kravene det er blitt lempet på i Byggteknisk forskrift, som inneholder bestemmelser om krav til oppholdsrom.Norges Takseringsforbund (NTF) fastslår at mange norske boliger kan ha blitt litt mer verdt som følge av endringene, som kom ved årsskiftet.I sum innebærer endringene at langt flere kan leie ut rom i egen bolig, konkluderer NTF. Kravet til takhøyde er redusert fra 2,2 meter til to meter. Det er også lempet på flere andre krav for boliger det er søkt om bygging for før 1. juli 2011. Men man må søke kommunen for å få endringene godkjent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også