Rekordsalg av nye boliger i Norge

På Østlandet, med Oslo i spissen, går boligsalget så det suser, men på Sør- og Vestlandet er det labert.

Næringseiendom

I de siste to månedene har det blitt solgt 4.174 nye boliger i Norge. Dette er 18 prosent flere enn samme periode i fjor, og 29 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, melder ECON.Det er fortsatt store regionale forskjeller. På Østlandet er salget rekordhøyt, mens salget på Vestlandet og Sørlandet fortsatt er svakt.Samlet sett utgjorde salget 25 prosent av boligene som var til salgs. Dette er 4 prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor, og 5 prosentpoeng høyere enn forrige gang.Salgstakten på Østlandet var hele 34 prosent. Nord-Norge og Midt-Norge hadde 22 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med en salgstakt på henholdsvis 14 og 13 prosent.I Stavanger var salgstakten kun 10 prosent, mot 57 prosent i Oslo.Statistikken omfatter 40.040 boliger fordelt på 1.574 prosjekter. I juni var 12.718 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har dermed falt med 132 siden april.Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 47.600 kroner. Høyest ligger Oslo med 67.800 kroner. Dernest kommer Stavanger med 55.900 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene om lag 53.000 kroner. I typiske distriktsfylker er prisnivået rundt 35.000 kroner per kvadratmeter.

econ
Nyheter
Næringseiendom
Bolig