Høy aktivitet på boligmarkedet i Bergen

Boligmarkedet i Bergen er sunt og har god dynamikk, mener Ole Morten Dreyer i Eindomsmegler Vest. 

Næringseiendom

Det er fremdeles høy aktivitet i eiendomsmarkedet i Bergen, og boligene som legges ut stort sett selges til prisantydning eller mer, melder Eiendomsmegler Vest i en pressemelding.63 prosent av eiendommer i Bergen formidlet av Eiendomsmegler Vest i 2. kvartal ble solgt til rundt prisantydning (+/- 5 prosent). 32 prosent av eiendommene ble solgt for mer enn dette (mer enn 5 prosent over antydningen) og kun 5 prosent av eiendommene ble solgt for mer enn 5 prosent under antydningen.- Vi følger naturligvis disse tallene tett. Tillit er avgjørende for eiendomsmeglerne. Vi konstaterer at hele 63 prosent av våre salg i Bergen for 2. kvartal var innenfor 5 prosent av prisantydning. Samme kvartal i fjor, var dette tallet lavere, kun 45 prosent, sier salgsdirektør i Eiendomsmegler Vest, Ole Morten Dreyer.Eiendomsmegler Vests oppnådde salgspriser avviker lite fra Bergen for øvrig. 60 prosent av eiendommene totalt sett var i 2. kvartal innenfor 5 prosent av prisantydning. For ett år siden var dette tallet 49 prosent. Dreyer tror at denne utviklingen til dels kommer av at meglerne selv setter prisantydning nå, ikke takstmennene.- Tidligere i år ble meglerne i Bergen enige om å selv ta kontroll på prissettingen av boligene som skulle selges gjennom de ulike meglerfirmaene. Grunnen til at bransjen samlet seg om dette, var at vi mente at meglerne har best markedskunnskap og dermed best forutsetninger for å sette prisantydning. Vi ser forhåpentligvis en positiv effekt av dette allerede nå. Treffsikkerheten var i alle fall bedre i forrige kvartal enn for ett år siden. Vi vil også følge dette nøye videre, sier Ole Morten Dreyer.  Boligprisene i Bergen sank med 0,3 prosent i juni. Det siste året har samlet vekst i Bergen vært på 3,1 prosent. Antall solgte boliger er svakt ned i forhold til første halvår i fjor, mens det er en sterk vekst i antall boliger til salgs i Bergen.- Vi har i lengre tid registrert at tilbudssiden har vokst betydelig mot fjoråret. Samtidig går gjennomsnittlig salgstid per eiendom ned. Det tar nå kun 19 dager å formidle en bolig i Bergen, gjennomsnittstiden i Norge for øvrig er 30 dager. Boligmarkedet i Bergen er sunt og med god markedsdynamikk, sier Dreyer.

Nyheter
Næringseiendom