Boligprisene i Oslo opp 15,2 prosent

Boligprisene fortsetter å stige kraftig og i to bydeler i Oslo har boligprisene steget 17 prosent det siste året. Adm. dir. Christian V. Dreyer i Eiendom Norge ser ingen tegn til avmatning enda.

Christian V. Dreyer - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Ferske tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no viser at boligprisene i Norge steg med 0,2 prosent i juli.Det er den største økningen i juli siden 2009 og justert for sesongvariasjoner var prisene opp 1,0 prosent.Boligprisene er nå 8,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og boligprisene i Norge har aldri vært høyere.Det er langt godt over Norges Banks anslag for 3. kvartal, på 7,3 prosent, og i tillegg godt over Norges Bank anslag for prisveksten i 4. kvartal på 7,5 prosent.Størst oppgang hadde Oslo, med 1,8 prosent. De siste 12 månedene har boligprisene her steget med henholdsvis 15,2 prosent.Dreyer forteller at oppgangen i Oslo er den sterkeste siden Eiendom Norge startet med målingene i 2003 og at oppgangen noen steder ligger opp mot 17 prosent.- Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten. Det er gledelig at igangsettingstallene for nye boliger viser en oppgang, men det er viktig at kommunene i pressområdene er bevisst sin rolle som regulator i boligmarkedet og legger til rette for effektive planprosesser, sier Dreyer.Han ser heller ingen ting som kan hindre at boligprisene fortsetter å stige utover høsten og forklarer dette med at det er for få boliger i markedet.Ved utgangen av juli var det for eksempel bare 600 boliger til salgs i Oslo.- Vi går inn i august med en alt, alt, alt for liten lagerreserve, sier han.Sterkest utvikling i juli, det siste året og de siste fem årene har Grünerløkka. Her steg boligprisene med 2,5 prosent i juli og ligger da 17 prosent over juli i fjor. Og de siste fem årene har boligprisene her steget med 59,1 prosent.På Bjerke er det imidlertid enda friskere tall det siste året. Her var oppgangen på 17,2 prosent de siste 12 måndene. 

Som det fremgår av tabellen hadde alle bydeler i Oslo har en prisoppgang det siste året på mer enn 12,4 prosent og for hele Oslo er oppgangen de siste fem årene i snitt på 50 prosent.Og for bydelen Østensjø er oppgangen de siste 10 årene på 95,8 prosent.

boligprisene
eiendom norge
christian vammervold dreyer
christian dreyer
Nyheter
Næringseiendom