Ekstreme boligpriser - nå tar det helt av

Boligprisgaloppen er på ingen måte over.

Næringseiendom

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 59.318 kroner per kvadratmeter i juli, tilsvarende en oppgang på hele 5,9 prosent fra juni.Prisoppgangen hittil i år er dermed oppe i voldsomme 20,9 prosent.Siden juli 2015 har prisene steget hele 17,6 prosent, noe som betyr at årsveksten kommer opp fra 15,6 prosent i juni.- Hovedårsaken til den voldsomme prisveksten er at det er for få enheter i markedet. Dette presser prisene opp i alle prissegmentene, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.OBOS gjentar seg selvHan gjentar nok en gang at antallet leiligheter i markedet må økes.- Om bransjen får tillatelse til å bygge flere boliger, vil det ikke være en «quick-fix» som løser alt over natten. Men det vil være det viktigste virkemiddelet for å unngå ytterligere eskalerende boligpriser. Jeg håper og tror beslutningstakerne på kommunalt og statlig nivå har fått med seg dette budskapet, og at vi fremover vil få se tiltak som kan bidra til å øke boligbyggingen og sikre folk tak over hodet, sier OBOS-sjefen videre.Bakgrunnstallene viser at en annen årsak til prisveksten er færre omsatte boliger i markedet - og at de mindre boligene nå utgjør en større andel av totalomsetningen.- Det er tydelig at markedet har behov for flere mindre leiligheter i Oslo. Politikerne i Oslo bør derfor åpne for bygging av flere mindre enheter i sentrumsnære områder, sier Kjørberg Siraj.Solid vekst ellers ogsåPå landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 52.275 kroner i juli, opp 4,4 prosent fra juni og 14,6 prosent fra samme måned i fjor.Statistikken er basert på 482 eierskifter i OBOS i juli, mot 1.015 i juni og 485 i juli 2015.Hele rapporten finner du her.

obos
boligprisene
bolig
daniel kjørberg siraj
Nyheter
Næringseiendom