Rentekutt er bankers - hva om vi får et nytt boligprissjokk i dag?

Sjeføkonomer analyserer.

Næringseiendom

Eiendom Norge legger klokken 11:00 i dag frem boligprisstatistikken for juli, i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.Måneden bød på flere historier om køer og friske budrunder på særlig mindre leiligheter i hovedstaden, og (ikke sesongjusterte) OBOS-tall tidligere denne uken viste kraftig vekst - og ikke bare i Oslo.Nordea Markets viser i sin morgenrapport til at Norges Bank, i den pengepolitiske rapporten i juni, jekket opp anslagene for boligprisveksten.- Det tok likevel ikke mange dagene etter rapporten ble publisert før vi fikk et juni-tall hvor månedsveksten 0,5 prosentpoeng høyere enn ventet. Norges Banks anslag for juli og resten av året innebærer en vekst på rundt 0,5 prosent i måneden. Etter mange gode nyheter fra norsk økonomi over sommeren kan et høyt boligpristall i dag være med på å styrke tvilen ytterligere om det kommer rentekutt fra Norges Bank i september, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen.- Vil gjeldsoppbygging til livsSjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets påpeker at Norges Bank ikke vil bruke renten til å påvirke boligprisveksten i seg selv, men å bremse oppbyggingen av gjeld i norske husholdninger.- Denne strategien med å «lene seg mot vinden» er svært omdiskutert internasjonalt, men er dog den linjen Norges Bank har valgt, skriver hun i dagens morgenrapport.Norges Bank lager kun kvartalsestimater for boligprisene, og for 3. kvartal har sentralbanken sett for seg en boligprisvekst på 7,3 prosent målt mot samme periode året før. For 4. kvartal venter Norges Bank at prisveksten stiger til 7,5 prosent på årsbasis.- For at denne antakelsen skal slå til, må boligprisene i snitt stige 0,3-0,4 prosent sesongjustert per måned gjennom 3. kvartal og 0,4-0,5 prosent per måned i 4. kvartal, skriver Due-Andresen. Men selv om boligprisene har steget noe mer enn Norges Bank ventet, er kredittveksten ifølge sjeføkonomen foreløpig godt i tråd med deres forventning. Kredittveksten til norske husholdninger falt tilbake til 5,8 prosent i mai etter en midlertidig oppgang til 6 prosent i april.Sjeføkonomen mener det skal svært mye til for at Norges Bank kommer utenom et rentekutt i september, selv om boligprisveksten skulle vise seg å bli høyere enn Norges Bank ventet i juli.- Avlyst rentekutt skal mye tilHun viser til at det ifølge rentebanen fra juni er 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt på 0,25 prosentpoeng i september.- Det betyr at den økonomiske utviklingen må avvike betydelig fra Norges Banks antakelser før et rentekutt ikke lenger er aktuelt, fortsetter Due-Andresen.Hun påpeker at Norges Bank i juni hevet rentebanen, og blant annet trakk frem at oljeprisoppgangen skulle gi en sentiment-boost til norske husholdninger og bedrifter.- Dette skulle igjen trekke opp privat konsum og investeringer. Nå som oljeprisen igjen har falt tilbake, trekker dette isolert sett rentebanen ned. Norges Bank antok også at det ikke ble noen Brexit. Når vi så har fått en Brexit, selv om utslagene foreløpig har vært mindre enn vi kunne frykte, er dette potensielt noe som kan legge en demper på den økonomiske utviklingen i Europa, og også i Norge, forteller sjeføkonomen videre.Den økte usikkerheten en Brexit fører med seg, vil ifølge Due-Andresen også kunne bidra til å motvirke den sentimentbedringen Norges Bank så for seg i juni.- Internasjonale renter har falt videre siden juni, blant annet drevet av Brexit og svakere enn ventet økonomisk utvikling i USA. Påslagene i pengemarkedet har holdt seg høyere enn Norges Bank antok. Alt dette trekker rentebanen til Norges Bank ned, fortsetter hun.- Vi trenger derfor et ganske så solid tilfang av positive nyheter og/eller en svært sterk utvikling i boligmarkedet fremover, sammen med en betydelig korreksjon opp i kredittveksten, for at Norges Bank skal kunne la være å kutte renten i september - slik vi ser det, avslutter sjeføkonom Due-Andresen.

bolig
boligprisene
handelsbanken
kari due-andresen
norges bank
rentekutt
Nyheter
Næringseiendom