- Vi må tilbake på 80-tallet for å se et tilsvarende nivå

Nyboligsalget vokste kraftig både i juni og i 2. kvartal sett under ett. - Vi har aldri tidligere målt en bedre salgsmåned, sier Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Per Jæger. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

Salget av nye boliger steg med 25 prosent i 2. kvartal, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening tirsdag.Hittil i år ligger salget 10 prosent over fjoråret.Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som drar opp nyboligsalget. Det lå i 2. kvartal hele 45 prosent over samme periode i fjor, mens eneboligmarkedet har steget 2 prosent og småhusmarkedet har falt 8 prosent.- Boligsalget ligger på et rekordhøyt nivå, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en kommentar.- Vi har aldri tidligere målt en bedre salgsmåned enn vi gjorde i juni i år. Salget i juni lå hele 42 prosent over juni i fjor. Salget i 2. kvartal lå 25 prosent over samme kvartal i fjor. Vi må tilbake på 80-tallet for å se et tilsvarende nivå for boligsalget, påpeker han.De siste 12 månedene er det solgt cirka 32.500 nye boliger.HovedstadenIfølge Boligprodusentenes Forening er det Oslo som er hovedutfordringen i det norske boligmarkedet.– Oslo bygger bare halvparten av det antallet boliger byen trenger, sier Jæger.– De galopperende boligprisene vi ser nå er et resultat av for lav boligbygging i Oslo over tid. Det vil få negative samfunnsmessige konsekvenser for hele Norge om ikke Oslo får opp boligbyggingen, og byrådsleder Raymond Johansen må selv sette seg i førersetet for å gjennomføre nødvendige tiltak, sier Jæger. – Med den prisstigningen vi ser spesielt på små leiligheter, må vi avvike fra leilighetsnormen i Oslo for en periode, påpeker han.IgangsettingIgangsettingen av nye boliger i 2. kvartal lå 6 prosent over samme periode periode i fjor.- 2. kvartal 2016 er faktisk det beste kvartalet for igangsetting vi har målt siden vi startet målingene i 1999, sier Jæger.Igangsettingen i juni lå imidlertid 13 prosent under juni i fjor, og hittil i år ligger igangsettingen 5 prosent etter fjoråret.De siste 12 månedene er det igangsatt bygging av cirka 29 500 boliger.Les hele meldingen her.

nyboligsalg
boligprodusentenes forening
per jæger
Nyheter
Næringseiendom
Bolig