Kari Due-Andresen - Foto: Are Haram, Finansavisen

Advarer mot overdreven boligbygging

Sjeføkonom Kari Due-Andresen advarer mot boligbygging i Oslo basert på kortsiktig boligprisvekst.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handels­banken Capital Markets mener boligbehovet i Oslo er langt lavere enn det boligbyggerne frem­stiller, og advarer mot hodeløs bolig­bygging, skriver Dagens Næringsliv.Torsdag la Obos frem tall som viste at prisene har økt 23 prosent hittil i år.- Boligbyggingen har antagelig vært noe lav, men de tallene som utbyggerne opererer med i forhold til udekket boligbehov, de kjenner ikke vi oss igjen i, sier hun til avisen.- Nettoinnflyttingen til Oslo fra andre regioner har en neglisjerbar effekt på befolkningsveksten. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, men samlet befolkningsvekst har vært avtagende i Oslo siden 2008 grunnet avtagende nettoinnvandring. Det vil si at boligbehovet er mye lavere ut enn om man bare ser på den totale befolkningsendringen som jo er mye drevet av et fødselsoverskudd som i mindre grad gir seg utslag i økt boligbehov, sier Due-Andresen.Hun advarer mot boligbygging basert på kortsiktig boligprisvekst.- Vi ser at boligbyggingen har en tendens til å svinge med prisutviklingen, så man skal være forsiktig nå så man ikke setter i gang en boligbygging som ikke er bærekraftig. Ser man på prisveksten i Oslo over tid, er det ikke slik at det systematisk har steget mer her enn andre steder. Boligbyggerne vil jo gjerne bygge flere boliger, det er veldig gode priser nå så det er en lønnsom affære, men man skal være forsiktig med å høre på særinteressene i denne debatten, sier Due-Andresen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også