Nye boliger rives unna

Salget av nye boliger holder seg stabilt høyt.

Boligbygging. Foto: Finansavisen.
Ukens Vin
Salget av nye boliger steg med 29 prosent i august, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening onsdag.Hittil i år ligger salget 14 prosent over de åtte første månedene i fjor.Og det er først og fremst leilighetsmarkedet som sørger for veksten. Der ligger salget hele 27 prosent over fjoråret. Eneboliger har økt én prosent, mens salget av småhus ligger fire prosent lavere.Nyboligsalg - trend12 måneders rullerende salg av boliger (august 2015 - august 2016) er på 33.444 boliger.
Kilde: Boligprodusentenes Forening/Prognosesenteret.
Kilde: Boligprodusentenes Forening/Prognosesenteret.
Jæger viser videre til at igangsettingen i august havnet 16 prosent over nivået i samme måned i fjor. Likevel ligger den hittil i år fire prosent bak nivået i fjor.Eneboliger ligger likt med fjoråret, mens småhus og leiligheter er seks prosent på etterskudd.Igangsetting - trend12 måneders rullerende igangsetting av boliger (mai 2015 - mai 2016) ligger på 29.447 boliger.- Oslo fortsatt hovedproblemet- Vi forventer en sterkere igangsetting utover høsten grunnet godt salg i 2016, sier Jæger. Oslo er fortsatt hovedproblemet i boligmarkedet i Norge. Det haster derfor med god tiltak for å øke boligbyggingen og redusere boligprisveksten i hovedstadsregionen, sier Per Jæger, foreningens administrerende direktør, ifølge en pressemelding.Boligprodusentenes Forening mener Finanstilsynets forslag til innstramminger i boliglånsforskriften er feil medisin for det norske boligmarkedet.- Forslagene er ment for Oslo, men vil ramme resten av landet. De fratar bankene muligheten til å utøve godt skjønn og godt bankhåndverk, noe som i første rekke vil ramme førstegangskjøperen, avslutter Jæger.