I går la Finanstilsynet frem forslag til endring av boliglånsforskriften, for å dempe prispresset i boligmarkedet.Tilsynet foreslo blant annet å fjerne bankenes mulighet til å fravike kravene til egenkapital og betjeningsevne. Og at krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift.Men adm. direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig tror ikke dette vil dempe prisveksten i Oslo, hvor boligprisene er opp 16,3 prosent det siste året.
– Blir dette gjennomført vil det bare føre til at trykket på småleiligheter blir enda større i Oslo, sier han til Finansavisen i dag.Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen mener at forslagene kan dempe boligprisveksten utenfor hovedstadsområdet, men at den marginale kjøperen i hovedstadsområdet er en finansiell investor, som har nok inntekt og formue til ikke å bli bremset, heller ikke av forslaget om en inntektsgrense.Hadde han sittet i Finanstilsynet ville han ikke gjort noe. Ingenting.
Han legger til at flere som før hadde mulighet til å kjøpe en liten treromsleilighet i Oslo, med de nye reglene kanskje bare vil klare å kjøpe en toroms.- Dermed blir konkurransen om disse enda større og det vil presse prisene ytterligere. Og det er prisene på de minste leilighetene som allerede har steget mest, sier han til avisen.Han mener også forslagene særlig vil ramme unge mennesker som skal kjøpe bolig for første gang.– Og nettopp fordi disse forslagene vil tvinge fattigfolk ut i leiemarkedet, så blir det enda mer attraktivt for rike å investere i toroms-leiligheter i Oslo, sier han til Finansavisen.- Det er selvfølgelig et slags problem at det snart koster 150.000 kroner per kvadratmeter rundt Majorstua-krysset, men det er ikke et problem myndighetene skal løse, sier han til avisen.