Antallet byggetillatelser faller 9 prosent

Fra august til september falt antallet igangsettingstillatelser til nye boliger markert.

Boligbygging. Foto: NTB Scanpix, Kjell Herskedal.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 9 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Dette skjer etter en oppgang på 12 prosent fra juli til august.Igangsettingstallene varierer ifølge SSB en god del fra måned til måned, og den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014.I tidsrommet september 2015-august 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 35.100 nye boliger. Det er en økning på 20 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.Sesongjusterte tall viser at for bruksareal for andre bygg enn boliger, i september var på samme nivå som måneden før.I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 10 prosent mer enn i perioden før.Les mer hos SSB.