Boligprisene videre opp - her stiger de mest

Norske boligpriser fortsetter oppturen.

Næringseiendom

Statistisk sentralbyrås (SSB) boligprisindeks viser at boligprisene i Norge i snitt steg 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.Blokkleiligheter ble 4,6 prosent dyrere, mens prisene på småhus og eneboliger steg henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent.Sterkest vekst i perioden hadde Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen, hvor boligprisene steg henholdsvis 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal. I Stavanger var prisene uendret.På årsbasis er prisene ifølge SSB opp 8,0 prosent, og Oslo med Bærum trekker naturligvis opp.Prisene i Oslo (med Bærum) har steget 17,9 prosent, mens prisveksten i Akershus (utenom Bærum) kom inn på 10,8 prosent. I Hedmark og Oppland har prisene steget 8,9 prosent.På den negative siden finner vi Stavanger og Bergen, samt Agder og Rogaland utenom Stavanger. De hadde prisfall på henholdsvis 5,4, 0,3 og 1,3 prosent.Les mer hos SSB.

boligprisene
statistisk sentralbyrå
ssb
Nyheter
Næringseiendom
Bolig