- Det kommer gjerne fem stykker fra London i svarte dresser med bakoversveis

- Og de har gjort hjemmeleksen sin grundig, sier Thomas Due, leder for Nordeas avdeling for næringseiendom i Norge.

Thomas Due. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

I fjor ble det omsatt flere næringsbygg til rekordpriser i Norge.– 2015 var et spesielt år da innslaget av internasjonale investorer var større enn noen gang, sier Olav T. Løvstad, sjef for eiendomsfinansiering i DNB, til DN.Banken har en eksponering mot næringseiendom på rundt 212 milliarder kroner.Transaksjonsvolumet var på rundt 130 milliarder kroner i fjor. Utlendinger sto for 47 milliarder kroner. – Det har vært attraktivt å investere i Norge fordi yielden relativt sett har ligget høyere enn i andre land, nå er den forskjellen blitt mindre. Samtidig gir dette rekordhøye eiendomsverdier og investorer i dette markedet må derfor naturligvis også vurdere muligheten for verdifall dersom rentenivået skulle øke fremover, sier Løvstad til DN.– Det er en av de mest grunnleggende endringene vi nå ser i næringseiendom at vi får så mye utlendinger. Og de er veldig profesjonelle. Da kommer det gjerne fem stykker fra London i svarte dresser med bakoversveis, og de har gjort hjemmeleksen sin grundig, sier Thomas Due som leder Nordeas avdeling for næringseiendom i Norge.

næringseiendom
nordea
dnb
Nyheter
Næringseiendom