– Vi som eier av tomten ønsker beredskapssenter hjertelig velkommen, men vi må da forvente å få en betaling for tomteområdet som står i stil med verdien, sier prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, til.Han representerer i alt sju familier som eier grunnen der politiets nasjonale senter skal oppføres. Senteret er blant annet ment å huse politiets helikoptertjeneste, beredskapstropp, bombegruppen og hundetjenesten.Inntil Justis- og beredskapsdepartementet viser forhandlingsvilje, vil grunneierne nekte staten adgang til eiendommene. Dermed er det ikke mulig å gjennomføre grunnundersøkelser eller arkeologiske utgravinger på tomta.Tomten ligger innenfor markagrensen og er regulert som landbrukseiendom, noe som tilsier lavere pris enn for næringstomter. I snart ti år har imidlertid Taraldrud eiendom arbeidet for å få området omregulert til næring, og de mener naturlig pris derfor må ligge nærmere prisene for næringseiendommer.– Vi gjør det vi kan for å få til dette så smidig som mulig, og utover det så kan jeg ikke kommentere dette, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). (©NTB)