Hobbyinvestorer kan puste lettet ut

Torsdagens fremleggelse av statsbudsjettet viste at Siv Jensen tar ikke de store grepene for å dempe boligprisveksten.

Over 40 prosent av boligene i Oslo kjøpes til utleie, hevder Eiendomsverdi. Det hevdes å ha vært med på å løfte boligprisene i hovedstaden hele 18,5 prosent det siste året.Både Norges Bank og Regjeringen har uttrykt bekymring for den sterke boligprisveksten, og i forkant av statsbudsjettet som kom torsdag, lovet finansminister Siv Jensen «bred omtale» av boligmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.Det eneste forslaget som dukket opp i statsbudsjettet torsdag, som skal bidra til «å gjøre boliginvesteringer mindre lønnsomt», er imidlertid at de som eier sekundærbolig bare skal kunne trekke fra 80 prosent av boligeiernes samlede gjeld når formuesskatten skal regnes ut. Det vil si at eiere av sekundærbolig får høyere beregnet formue.Les også: Til kamp mot spekulantene- Regjeringen fortsetter i samme retning som den har gjort de siste årene. Dette er ikke et gigantsteg, men det bidrar likevel til at boliginvesteringer og aksjeinvesteringer blir likere skattemessig, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe, til avisen.Samfunnsøkonom Mari O. Mamre i Ny analyse tror ikke tiltaket vil gi stoppeffekt i boligmarkedet.- Regjeringen skjermer primærbolig i et valgår, men må også vise at det gjøres tiltak for å stagge den skyhøye boligprisveksten disse dager. Tidligere runder som skattereformen og lignende har vist at det er mer politisk stemning for å bremse sekundærboliger og næringseiendom. Det ser man også i statsbudsjettet for 2017, sier Mamre til DN.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker