Kampen mot lokkepriser kan gi enda høyere boligpriser

Foto: Scanpix

Eiendomsmeglernes kamp mot lokkepriser kan gi en utilsiktet bieffekt.

Meglerbransjens oppgjør med lokkepriser kan medføre at bankene låner ut enda mer penger og boligkjøperne byr opp prisene enda mer, skriver Dagens Næringsliv.I Oslo er avviket mellom prisantydning og solgtpris nå i snitt 10–11 prosent, i enkelte bydeler opp mot 18 prosent. Denne uken ble flere boliger satt opp i pris, i et forsøk fra meglerbransjen på å lukke dette gapet. Kredittsjef i Sparebank 1 SMN, Endre Jo Reite, mener dette kan gi en utilsiktet bieffekt.- Vi innførte regler i vår hvor vi ikke er med på å finansiere det som overstiger ti prosent over prisantydning. Sånn sett vil høyere og riktigere prisantydninger føre til at vi kan hjelpe flere kunder og gi mer lån, sier han til avisen.- Før har kjøpere måttet stille mer egenkapital når budrundene tok av. Nå kan vi hjelpe flere boligkjøpere og det vil vi gjerne selv om det kan føre til at de kjøper dyrere, påpeker Reite.Nestleder og direktør for personmarked i Danske Bank, Steinar Nilsen, påpeker at betjeningsevne og sikkerhet fortsatt er avgjørende for bankene når de skal gi kundene boliglån.- Vi tror derfor ikke at økte prisantydninger isolert sett vil øke hvor mye lån vi stiller til disposisjon. Vår erfaring tilsier at veldig mange kunder søker om finansieringstilsagn som ligger noe over prisantydning – nettopp for å ha noe gå på i en budrunde. Så er det viktig å huske på at prisantydning isolert sett ikke er avgjørende for vurdering av belåningsgraden – det er det jo den endelige kjøpesummen som er, sier Nielsen til DN.