Salget av nye boliger steg med 26 prosent i 3. kvartal, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening torsdag.Hittil i år ligger salget 15 prosent over fjoråret.Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som drar opp nyboligsalget. Det lå i 3. kvartal hele 30 prosent over samme periode i fjor, mens enebolig- og småhusmarkedet har falt 1 prosent.- Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen. Endringen fra foregående 12 måneder er på 13 %, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en kommentar.- Salget i 3. kvartal 2016 er det nest beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, kun slått av 3. kvartal 2004, påpeker han.IgangsettingIgangsettingen av nye boliger i 3. kvartal lå 10 prosent over samme periode periode i fjor.- Igangsettingen 3. kvartal 2016 er det beste 3. kvartalet vi har registrert siden målingen startet i 1999, og igangsettingen siste 12 måneder ligger 4 prosent over foregående 12 måneder, sier Jæger.Hittil i år ligger igangsettingen nå likt med fjoråret. - Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 2 prosent under fjoråret, eneboligmarkedet ligger 3 prosent over fjoråret og småhusmarkedet ligger likt som fjoråret, forteller Jæger.InnstrammingerJæger påpeker også sin bekymring rundt Finanstilsynets foreslåtte innstramminger i Boliglånsforeskriften.- De foreslåtte innstramninger i Boliglånsforskriften vil ramme boligbyggingen i Distrikts-Norge, sier han.Han mener Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo med høy prisvekst og for lav boligbygging, og fforeslår ytterligere innstramming i bankenes mulighet til å gi lån.- Det blir feil å gi Oslo-medisin til hele landet, sier han.- Innstramningene fratar lokale banker muligheten til å drive godt bankhåndverk for sine lokale kunder. Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene som igjen vil drive boligprisene ytterligere i været, fortsetter han. - Boligbygging er en viktig distriktsnæring, og vi kan ikke sette arbeidsplasser i distriktene i fare for å løse Oslos boligproblem, påpeker Jæger.