Eiendommene ligger Polen, Tsjekkia og Ungarn, og andelen ble kjøpt av Prologis PLD N som beholder den resterende eierandelen på 50 prosent.«Norges Bank Real Estate Management betalte 55,3 millioner euro for andelen, noe som verdsetter eiendomsporteføljen bestående av åtte bygninger til 110,5 millioner euro», heter det i en melding fra fondet.Oljefondet har dermed betalt 495 millioner norske kroner for porteføljen som da verdsettes til rett i underkant av en milliard norske kroner med dagens valutakurs.Oljefondet har ifølge samme melding, også solgt tre logistikkeiendommer som de eide sammen med Prologis i Frankrike. Salget ga 25,1 millioner euro i kassen til oljefondet.