Pareto Bank bekrefter dialog

Men banken har ikke fremsatt tilbud.

Næringseiendom

I dagens oppslag i Finansavisen fremkommer det at kjøpstilbud er fremsatt på selskapet Nyeboliger AS fra Pareto Bank ASA og Sem & Johnsen Eiendomsmegling (Verdun Holding AS).- Pareto Bank kan bekrefte at det har vært dialog med Nyeboliger AS om mulig kjøp av deler av selskapet. Banken har imidlertid ikke fremsatt rettslig tilbud om kjøp av aksjene eller påtatt seg forpliktelser av noen annen art overfor Nyeboliger AS, heter det.Banken ser et naturlig strategisk rasjonale ved å knytte til seg en partner innenfor salg av nye boliger/prosjekter.Nyeboliger er et av Privatmeglerens raskest voksende kontorer, og styrer ifølge Finansavisen i år mot 50 millioner kroner i omsetning og et resultat som vil øke kraftig fra fjorårets 8,9 millioner kroner. Privatmegleren hevder overfor avisen at hovedeier Tom Bliksmark fornyet franchiseavtalen i sommer, og vurderer nå hva de skal gjøre videre.Pareto Bank anser ikke opplysningene som informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven, og vil komme tilbake med oppdaterte opplysninger på et senere stadium «dersom det er relevant».

bolig
privatmegleren
sem og johnsen
pareto bank
oppkjøp
Nyheter
Næringseiendom