Selger eiendommer for 71 millioner

Scana Property AS, ett av porteføljeselskapene til Incus Investor ASA, selger unna eiendommer for 71 millioner kroner.

Næringseiendom

Scana Property AS, ett av porteføljeselskapene til Incus Investor ASA, selger deler av sin eiendomsportefølje på Jørpeland utenfor Stavanger til den lokale aktøren MT Eiendom AS. Salgssummen på 71 millioner kroner bidrar til å redusere gjeld, styrke likviditeten og gir Incus Investor ASA betydelig økt finansiell handlefrihet, fremgår det av en pressemelding.Eiendommene i Strand kommune som nå selges er utleid til NOMAC AS og Aquamarine Subsea AS, og omfatter området hvor stålverket på Jørpeland ligger. Kjøper er MT Eiendom AS, som eies av de lokale entreprenørene Magnar og Terje Ur. De kjenner området godt og har et langsiktig perspektiv på å forvalte denne eiendommen, som har spilt en sentral rolle i Jørpelands historie, heter det.- Dette er en viktig transaksjon både for Scana Property og Incus Investor. Dette salget gir oss økt likviditet og øker handlefriheten vår til å forfølge strategien til Incus Investor; å være et industrielt investeringsselskap med en aktivt forvaltet portefølje av investeringer som skaper verdier for våre aksjonærer, sier Bjørn Torkildsen, administrerende direktør i Incus Investor.Salget vil ha en positiv resultateffekt for konsernet på ca 48 millioner norske kroner. Transaksjonen på Jørpeland sammen med salget av Scana Propertys eiendommer i Sverige i september, vil bidra til å redusere netto rentebærende gjeld i Incus Investor ASA med over 90 millioner kroner.Transaksjonen forventes gjennomført innen 30. november 2016, og er betinget noen sedvanlige gjennomføringsbetingelser som skal være innfridd før transaksjonen er fullbyrdet.

incus investor
Nyheter
Næringseiendom