- Vi trenger boligspekulantene

Administrerende direktør i Privatmegleren Grethe W. Meier med klar melding til Siv Jensen.

Regjeringen la torsdag frem statsbudsjettet for 2017. Privatmegleren gir finansminister Siv Jensen ros for ikke å ha skjerpet skattereglene enda mer for dem som kjøper sekundærbolig. - Mest skryt skal Siv Jensen ha for at hun tar relativt milde grep. Generelt er vi ikke glad i verken skatteskjerpelser eller politiske reguleringer, men grepene som ble presentert i statsbudsjettet er innenfor det man kan akseptere, sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe W. Meier til Hegnar.no.Hun mener grepene vil ha minimal effekt på boligmarkedet.- Først på nyåret får vi svaret på om færre kjøper sekundærbolig. I Oslo vil det sannsynligvis ikke bety noe i det hele tatt, men bekymringer kan forplante seg andre steder i landet, sier Meier. Hun peker på viktigheten ved å ta med seg at Oslo ikke representerer Norge når det gjelder boligmarkedet.- I hver eneste region trenger boligmarkedet de såkalte spekulantene. De er avgjørende for at nye prosjekter kan settes i gang. Dette er investorer som investerer i noe som ikke engang er påbegynt og som tross alt tar en risiko fordi ferdigstillelse gjerne ligger to år frem i tid. I et slikt perspektiv er det naturlig å forvente en viss avkastning, sier Meier til Hegnar.no.