HitecVision kjøper eiendom for 800 millioner i Risavika

Og det finnes mer tørt krutt.

Næringseiendom

HitecVision-eide Asset Buyout Partners (ABP) overtar seks eiendommer i Risavika utenfor Stavanger, går det frem av en pressemelding.Risavika er en av Norges viktigste offshorebaser. De 130 ulike olje- og energirelaterte bedriftene som holder til her har over 5.000 ansatte, og både nye felt (som Ivar Aasen og Edvard Grieg) og eldre felt (som Ekofisk) betjenes herfra.Kjøpesum: 800 millionerDe seks eiendommene som nå skifter hender teller 12.000 kvadratmeter i samlet bygningsmasse, rundt 110.000 kvadratmeter i tomteareal, i tillegg til flere større tankanlegg.Samtlige eiendommer er fullt utleid til Asco, Ferguson, Halliburton og Westco, samt LNG-produsenten Skangas (eid av Gasum og Lyse), på kontrakter med en samlet gjenværende leietid på ca. 15 år.Kjøpesummen går ikke frem av pressemeldingen, men er ifølge Estate Nyheter 800 millioner kroner.Ifølge administrerende direktør i Risavika Havn, Steinar Madsen, var interessen stor. - Eiendommene som selges utgjør rundt 15 prosent av Risavika Havns areal. Salget vil frigjøre finansiell kapasitet som bidrar i den forestående restruktureringen av eierskapet, i tillegg til å øke kapasiteten til videreutvikling i havnen, sier han i en kommentar.2,5 milliarder tilgjengeligPlanen er at det offentlige Stavanger Regionen Havn IKS skal bli eneeier av havnen om tre år. - Risavika havn en av kystens største og beste havner, strategisk plassert nær noen av norsk sokkels viktigste oljefelt de neste tiårene. Oppkjøpet vil sikre ABP en posisjon for videre ekspansjon i området i årene fremover, sier ABP-sjefen William W. Wittusen.Transaksjonen kommer 14 dager etter salget av de private eiernes eierandeler i Risavika Havn AS for rundt 1,8 milliarder kroner.ABP ble etablert så sent som i fjor, og har ifølge Estate en målsetning om å bygge opp en eiendomsportefølje på over 10 milliarder kroner. Porteføljen omfatter også eiendommer i Kristiansund (Vestbase), Ågotnes (CCB) og Hammerfest.Selskapet har nærmere 2,5 milliarder kroner i tilgjengelig egenkapital fra HitecVision, og sikter mot børsnotering i løpet av 2-4 år.

næringseiendom
risavika
hitecvision
asset buyout partners
Nyheter
Næringseiendom