Hvilken dag er best for visning av boligen?

I Oslo-gryta er det søndag som gjelder. Ellers i landet er det en annen dag.

Næringseiendom

Oppfatningen blant eiendomsmeglere av hva som er den beste visningsdagen varierer.Mens søndagen står sterkest i Oslo og Akershus, gjør tirsdagen det samme de fleste andre steder i landet, viser en undersøkelse Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har gjort. gjorde i august.Undersøkelsen «Meglerinnsikt» ble gjennomført i august, og NEF fikk svar fra rundt 500 eiendomsmeglere.Noen meglere i Østfold, Telemark, Buskerud, Vestfold og Rogaland mener søndager kan fungere, men ingen i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Kilde: NEF.no. To gode dagerSamtidig viser undersøkelsen at de fleste meglerne oppgir to gode dager for visninger.For Oslo og Akershus peker mandag og altså søndag seg ut.For de fleste som har visninger mandag eller tirsdag, kommer tirsdag ut som den andre gode visningsdagen. Unntaket er de nordligste fylkene, der tirsdag og onsdag de beste visningsdagene.Videre mener ingen eiendomsmeglere at fredager er en god visningsdag. Det samme gjelder lørdag, selv om et et lite unntak gjøres for hyttevisninger.NEF har satt opp et kart (se over) som viser hvilken dag i uken det er mest visninger ulike regioner i landet, men minner om at det kan være forskjeller i mindre lokale områder.Les mer her.

bolig
visning
norges eiendomsmeglerforbund
Nyheter
Næringseiendom