Hvor stort boliglån klarer du?

Kruttsterke boligpriser vekker bekymring.

Publisert 3. nov. 2016 kl. 15.50
Oppdatert 3. nov. 2016 klokken 15.51
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 757 ord

Boligprisstatistikk Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi la frem tidligere i dag viste at boligprisene steg 0,6 prosent i oktober. Boligprisene faller vanligvis litt i oktober, men justert for sesongvariasjoner var boligprisene likevel opp 1,4 prosent.- Det er voldsomt mye, sa direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, og sammenlignet prisoppgangen med en nyttårsrakett.Årsveksten på landsbasis er da på 12,0 prosent. Altså: boligprisene ved utgangen av oktober var 12 prosent høyere enn i oktober i fjor. I september var årsveksten på 10,0 prosent, i august 9,1 prosent.- Bekymrer ganske sikkert Norges BankSeniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets påpeker at boligprisveksten i oktober er 1,5 prosentpoeng over Norges Banks estimat for gjennomsnittlig årsvekst i 4. kvartal.- De siste tallene vil ganske sikkert bekymre sentralbanken. På oktober-møtet fokuserte Norges Bank på det lille, positive avviket fra sine estimater for boligprisveksten. Oktober-tallene har løftet dette avviket betydelig, skriver Grangård i en oppdatering.Han viser videre til at veksten i husholdningenes låneopptak overgikk sentralbankens prognoser i september, om enn med bare 0,2 prosentpoeng.- Utviklingen i boligmarkedet og husholdningenes gjeldsvekst gjør et rentekutt fra Norges Bank mindre sannsynlig på desember-møtet. Lavere inflasjon enn ventet, en sterkere krone og høye marginer i pengemarkedet er alle faktorer som peker mot lettelser i politikken, fortsetter Grangård.- Men nå er det mer sannsynlig at Norges Bank vil utsette de signaliserte renteøkningene ytterligere, heller enn å kutte i desember. Vi forventer fortsatt at Norges Bank vil kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng innen juni 2017, avslutter han. - Urealistiske forventninger til lånebyrdeNordea Norges administrerende direktør Snorre Storset registrerer at boligprisene fortsetter den svært kraftige veksten vi har sett tidligere.- Dette vitner om et trykk i markedet vi skal langt tilbake i tid for å se, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Storset har den siste tiden sett en forsterkning av trenden med høy låneetterspørsel i de store byene, men samtidig tegn til utflating i regionene.- Forskjellene i det norske boligmarkedet er store nå, hvor eksempelvis Oslo bærer preg av underskudd på boliger, mens andre deler av landet preges av urolige tider i arbeidsmarkedet, forteller han.- Basert på henvendelser vi får, ser vi en risiko for at unge låntakere har gjort seg vant med et lavt rentenivå og kanskje ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for at dette kan endres over tid. Mange har urealistiske forventninger til hvor mye gjeld de kan håndtere, legger Storset til.Selv om bolig har vist seg som en trygg investering over tid, minner han om at du skal kunne leve med et boliglån i mange år.- Derfor råder vi dem som ber om lån om ikke bare se på øyeblikksbildet, men å tenke hvordan utslagene kan bli fremover, sier banksjefen til Hegnar.no.- Kan ikke lukke øynene for rentenDNB Markets ser ingen tegn til at den sterke trenden i boligprisene er i ferd med å snu.- Bakgrunnen for prisoppgangen er sammensatt, men en viktig driver er de lave rentene. Rekordlave renter, som forventes å forbli lave svært lenge, gjør noe med hvor stor gjeld husholdningene føler de kan bære, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.Selv om Norges Bank presiserer at andre virkemidler enn renten må være førstelinjeforsvaret for å sikre den finansielle stabiliteten, kan den ifølge DNB Markets heller ikke lukke øynene for at renten er en svært viktig driver for prisveksten.- Sånn sett er dagens tall isolert sett et argument for ikke å sette renten ytterligere ned. Det støtter dermed vår forventning om at Norges Bank er ferdige med å kutte, fortsetter Strøm Fjære.Spår syv prosent vekst neste årMeglerhuset forventer at boligprisene vil fortsette oppover i tiden som kommer, og tror boligprisene vil stige syv prosent neste år.- Det hviler på forventningen om fortsatt lave renter, noe høyere vekst i disponibel inntekt enn i år og et sterkt arbeidsmarked i mange deler av landet, skriver makroøkonomen videre.Hun ser imidlertid risiko både på opp-  og nedsiden.- Fortsetter vi i dagens tempo ender veksten betydelig høyere. I Norges Banks forrige utlånsundersøkelse ventet bankene en svak oppgang i renter mot husholdninger i 4. kvartal. Hvis utlånsrentene til husholdningene settes opp, kan vi få en noe mer dempet vekst, tror Strøm Fjære.Blir Finanstilsynets forslag til en tilstramning av boliglånsforskriften vedtatt, kan det ifølge DNB Markets bidra til å dempe utlånsveksten.- Dette vil på marginen ha en negativ effekt på boligprisene. En liten økning i renten eller noe strammere utlånspraksis vil neppe i seg selv gi vesentlig svakere boligprisvekst, men om det gir et sentimentskifte kan bevegelsene bli betydelig større.- Spesielt hvis en god del av oppgangen vi har sett har blitt drevet av et positivt sentiment, avslutter DNB-økonomen.