Onsdag sender kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ut forslag til vesentlige forenklinger av byggteknisk forskrift på høring, skriver DN. De nye reglene skal gjelde fra 1. juli 2017.Forslagene kan ifølge avisen gjøre alle nye leiligheter 100.000 kroner billigere å bygge, og kan gi leiligheter under 50 kvadratmeter en kostnadsreduksjon på rundt 130.000 kroner.- Nå er vi i gang med å gjennomføre forenklinger i hele byggeprosessen. Det må komme kjøperne til gode, sier Sanner, ifølge DN.Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er positiv til alle endringsforslagene - med unntak av ett.- Det er trist at de ikke har foreslått en mindre snusirkel for rullestolbrukere. Da kunne vi bygget langt mindre, sier Jæger, ifølge avisen.