Ledigheten er tidenes høyeste

150.000 kvadratmeter står tomme på Forus.

Om arbeidsledigheten viser tegn til bedring i Stavanger-regionen, peker ledigheten innen næringseiendom i motsatt retning.Her er oljekrisen langt fra over.150.000 kvm tommeNEnyheter omtaler den seneste markedsundersøkelsen fra Eiendomsmegler1, som viser at den totale ledigheten i Stavanger-regionen har steget fra 5,3 prosent i vår til 6,0 prosent i høst.Verst er Forus med 9,9 prosent ledighet totalt, mens den i Stavanger sentrum er nede i 3,2 prosent.Det er først og fremst kontormarkedet som trekker den totale ledigheten (kraftig) opp i Stavanger-regionen. Etter å ha falt til 9,2 prosent i vår, har den steget til 11,2 prosent i høst.På Forus har den på et halvt år steget fra 14,8 til 15,6 prosent, noe som ifølge nettstedet betyr at 150.000 kvadratmeter kontorlokaler står tomme.- Ledigheten skal oppRøyland påpeker videre at kontorledigheten i Stavanger-regionen er økende og høyere enn noensinne, mens leieprisene for kontoreiendommer fortsatt er fallende.Det Eiendomsmegler1 finner særlig urovekkende er at årets ledighetsøkning i større grad gjelder nyere kontorarealer.Fremover øyner Røyland ifølge NEnyheter at kontorledigheten i Stavanger-regionen vil passere 12 prosent i 2016, mens den totale ledigheten vil stige videre til rundt 6,5 prosent.