Vil gi deg råd når du kjøper bolig

Krogsveen lanserer ny tjeneste for norske boligkjøpere.

Ved å tilføre ressurser til det nylig oppkjøpte selskapet Boligkjøpsmegling AS, vil Krogsveen nå tilby uavhengig rådgivning i forbindelse med alle faser i kjøpsprosessen, heter det i en pressemelding.Kjøpers representantKjøpsrådgiveren skal være kjøpers partsrepresentant, og virksomheten vil derfor drives i et eget selskap adskilt fra ordinær meglervirksomhet.- Flere undersøkelser viser at de som skal kjøpe bolig er opptatt av trygghet og ønsker seg profesjonell, uavhengig bistand i prosessen. Det handler om store verdier og at de fleste av oss ikke kjøper bolig veldig ofte, sier Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen, ifølge meldingen.Selgers representant- I Norge er lovgivningen slik at eiendomsmegler skal ha omsorg for begge parter i bolighandelen. Dette er vel og bra, men flere undersøkelser viser at en del kjøpere oppfatter at megleren først og fremst er selgerens representant, sier Laugen.I Boligkjøperindeksen 2016 fremkommer det at 30 prosent av alle kjøpere som er i markedet, uttrykker at de har liten tillit til at eiendomsmeglerne ivaretar kjøpernes interesser mens 31 prosent av kjøperne har stor tillit til at deres interesser blir ivaretatt. 29 prosent sier også at de er villige til å betale for uavhengig kjøpsrådgivning.Andelen er høyest i Oslo, hvor 32 prosent kan tenke seg å betale for uavhengig rådgivning ved boligkjøp.