- Dette vil være skadelig for boligmarkedet

Grethe Meiers fremstilling av boligmarkedet som et fenomen ute av kurs, er å rope ulv ulv, mener megler og advokat Camilla Sem.

Eivind Yggeseth
Næringseiendom

- Vi må ikke fyre opp under den situasjon som vi har, nemlig at etterspørselen er langt større enn tilbudet og som naturlig nok skaper prispress på de boligene som frembys, sier Camilla Sem til Hegnar.no.Hun peker på at dette er en ubalanse som erfaringsmessig retter seg selv.- Det skyldes at det har gått tregt med å bygge nye boliger og tilstrekkelig mange, med den viten vi har hatt om befolkningsveksten i Oslo. Eiendomsprisene er ene og alene et resultat av tilbud og etterspørsel, fortsetter Sem.Overpriset aksje Mandag viser boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi at boligprisene steg 0,1 prosent  i november. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,8 prosent. Administrerende direktør i PrivatMegleren Grethe W. Meier uttalte i går til Hegnar.no at boligprisveksten i Oslo er helt ut av proporsjoner, og kan sammenlignes med en overpriset aksje.- Boligprisveksten i Oslo er helt ut av proporsjoner og kan sammenlignes med en overpriset aksje. Psykologien har tatt helt overhånd og massehysteriet fører til at boligkjøpere overbyr hverandre. Forsøk på «kupping» og heftige budrunder er helt normalt, uttalte Meier.Advokat Sem mener Meiers fremstilling av boligmarkedet som et fenomen ute av kurs, er å rope ulv ulv.- Vi må ikke risikere at myndighetene griper ytterligere inn i markedet med avgifter og begrensninger i å låne. Dette vil være skadelig, fremhever hun.Bremser kjøpekraftenMarkedet vil ifølge megleren bedre seg selv ved at det bygges mer.- Balansen i markedet vil komme med større tilbud, sier Sem.Megleren viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB) mener markedet trolig vil dempe seg i 2017/2018, fordi prisveksten har vært høy lenge, samtidig som nybygg tar seg kraftig opp.- I tillegg ser vi også mulig nedgang i folks kjøpekraft, i og med at disponibel reallønn trolig vil minske noe i årene som kommer på grunn av at inflasjonen kommer samtidig som myndighetene ilegger eiendomsskatt og sterk økning i bomavgifter.- Det er langt fra sikkert at dette vil bli kompensert med lønnstillegg med det første, og dette vil bremse folks kjøpekraft, avslutter Camilla Sem til Hegnar.no. 

bolig
boligprisene
eiendomsmarkedet
Nyheter
Næringseiendom