DNB Markets: Boligprisveksten vil avta

Meglerhuset ser flere grunner.

Næringseiendom

DNB Markets er tirsdag ute med oppdaterte makroprognoser.Meglerhuset anslår her en boligprisvekst på 8,3 prosent i 2016 og 8,8 prosent i 2017.- Rentene er rekordlaveDette tilsvarer oppjusteringer på 0,5 og 1,8 prosentpoeng for hhv. i år og neste år, sammenlignet med august-oppdateringen.- Boligprisveksten akselererte fra 1. kvartal, spesielt i Oslo, heter det.Gårsdagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at trenden fortsatte i november.- Rentene er rekordlave og renteforventningene stadig fallende, og arbeidsmarkedet er sterkt i de fleste deler av landet, forklarer DNB Markets.- Derfor vil veksten avtaMeglerhuset forventer likevel at veksten (på månedsbasis) avtar i 1. halvår av 2017, og trekker frem flere grunner.

  • Dagens veksttakt og stadig høyere gjeld i husholdningene er ikke bærekraftig på lang sikt
  • Renter som ikke lenger faller, et fortsatt svakt arbeidsmarked og lavere vekst i disponibel inntekt vil dempe etterspørselen etter bolig
  • Byggeaktiviteten har tatt seg betydelig opp
  • Grunn til å vente strengere regulering av boliglån fra januar 2017
DNB Markets venter at hensynet til boligprisene og gjelden vil veie tungt på neste ukes rentemøte i Norges Bank.Forventningen er at styringsrenten holdes uendret, men at lavere vekst- og inflasjonsutsikter i norsk økonomi borger for en lavere rentebane.

dnb markets
boligprisene
bolig
norges bank
rente
Nyheter
Næringseiendom