De som bor på tomter der festeavgiften kan settes opp i år, har fått brev om betydelig økning. For noen betyr det at en årlig leie på et par tusen kroner spretter opp til det lovregulerte maksbeløpet på 11.700 kroner, skriver Bergens Tidende.En av festerne, Kjell Erik Lommerud, har større problemer med prisene for å innløse tomtene etter at nye eiere overtok selskapet Eidsvåg Fabrikker.– Problemet er at de setter en verdi på tomten på 2,4 millioner. Dermed blir innløsningssummen på 40 prosent av dette nesten en million kroner. Det er betydelig høyere enn det gamle Eidsvåg Fabrikker praktiserte, sier Lommerud. Han tror ikke det er mange som vil betale dette.Eierne mener på sin side at det er festeavgiften som er for lav, ikke tomteverdien som er blitt for høy.Festeavgiften skulle i de aller fleste tilfeller vært mellom 40.000 og 60.000 kroner i året. Beløpet på 11.700 er det samme i hele landet. Dette betyr at festerne på Eidsvåg får samme avgift som de som fester tomter der eiendomsprisene er langt lavere, sier advokat Olav Pedersen i Advokatfirmaet Harris, som har jobbet med å fastsette markedsverdien på tomtene. (©NTB)