Her steg boligprisene med 25 prosent

Boligprisene i Oslo har steget med 23,1 prosent det siste året, men i to bydeler er oppgangen på 25 prosent.

Årsveksten i boligprisene i Norge var på 12,4 prosent i januar, ned fra 12,8 prosent i desember.I Oslo har boligprisene steget med 23,1 prosent det siste året, men i to bydeler er oppgangen i boligprisene på 25 prosent det siste året.Og i den bydelen med lavest oppgang i boligprisene, Stovner, var oppgangen på 18,3 prosent det siste året.De siste 10 årene er oppgangen i boligprisene i Oslo på 89,4 prosent, mens boligprisene på Østensjø i snitt har steget med 97,5 prosent.Men det er faktisk en by i Norge som har hatt en høyere oppgang i boligprisene de siste 10 årene enn både Oslo og Østensjø bydel, og det er Drammen med 104,9 prosent.