IBM har signert en ny leiekontrakt på 7.260 kvadratmeter i Sundtkvartalet i Oslo, går det frem av en børsmelding mandag.Kontrakten har oppstart i oktober 2017.Sundtkvartalet er et nylig ferdigstilt kontorbygg på 31.300 kvadratmeter, 50/50 eid av Entra og Skanska Commercial Development.Bygget er nå 91 prosent utleid.