Obos skal bygge 1.100 boliger i Nydalen

Obos skal rive Schibsted Trykk i Nydalen og bygge om lag 1.100 leiligheter på den 43,7 mål store tomten. Obos foreslår å bygge totalt 98.000 kvadratmeter BTA på tomten.Det skriver Estate fredag, ifølge TDN Finans.I tillegg til om lag 1.100 boliger foreslår Obos at deler av første etasje blir benyttet til forretning, bevertning, tjenesteyting og kultur. I tillegg skal det avsettes arealer til offentlige trafikkområder, grøntstruktur og fellesarealer.Obos kjøpte eiendommen i 2015.