Hagen casher inn på eiendom

Familiene Hagen og Andresen selger seg ut i Sverige.

SPG Bostad Ørebro har solgt 250 student- og utleieleiligheter til det svenske eiendomsselskapet IHF Bostad, melder Estate Nyheter.Med på kjøpet følger også ca. 1.500 kvadratmeter handels- og serveringslokaler tilknyttet leilighetene.Totalt omfatter transaksjonen totalt 13.000 kvadratmeter eiendom utviklet på to sentrale tomter Scandinavian Property Group (SPG) kjøpte høsten 2013.- Alle leilighetene er nå utleid i prosjektet, og det var derfor naturlig for eierne å søke en exit, sier managing partner Knut Holte i SPG til nettstedet.Foruten SPG består eiersiden i SPG Bostad Ørebro ifølge Estate Nyheter av Canica (Stein Erik Hagen) Ferd (Johan H. Andresen) og Ørebro-familien Ekström.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også