Næringseiendom fortsatt hot

Det er fortsatt stor interesse for å investere i næringseiendom.

Det opplyser DNB som kan fortelle at de opplever stor interesse fra investorer som ønsker å investere i DNB Scandinavian Property Fund.I løpet av første kvartal har nye og eksisterende aksjonærer tegnet seg for 530 millioner kroner i ny kapital, opplyses det. Fondet er nå godt posisjonert for å øke porteføljen ytterligere.- Den siste emisjonen innebærer at fondet har nærmere 1 milliard kroner tilgjengelig for nye investeringer, og vi er på jakt etter gode objekter både i Norge og Sverige, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom i en pressemelding. Fondet som pr i dag eier eiendom for ca seks milliarder kroner har hatt som mål å oppnå en størrelse på 7,5 milliarder kroner, og med kapitalen som nå er tilgjengelig vil det målet nås.Derfor vil de øke rammen med fem milliarder kroner til."I samråd med styret er det lagt en strategi for den videre utviklingen av fondet som innebærer at rammen økes til NOK 12,5 mrd. Det er avklart at en utvidelse også er ønsket fra investorenes side, og den formelle beslutningen vil bli fattet av selskapsmøtet i fondsselskapet i løpet av april", heter det i pressemeldingen. Fondet eier blant annet to bygg i Barcode i Bjørvika.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker