Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at salget av nye eneboliger i USA steg 5,8 prosent i mars (på månedsbasis). Sesongjustert årstakt var på 621.000 enheter.Det var ventet et fall på 1,4 prosent til en årstakt på 584.000 enheter.