I et debattinnlegg på  skriver hun at loven regjerings- og støttepartiene vedtok i 2015, går for langt i å forfordele bortfestere.– Dersom festetomtene er store, vil den totale festeavgiften kunne bli svært høy for mange familier. Arbeiderpartiet ville ha et avtagende beløp per mål tomt og en lavere festeavgift, sier Vågsli.Det finnes om lag 300.000-350.000 festeavtaler for bolighus og hytter i Norge. Totalt har omtrent 1 million nordmenn bolig eller hytte på festet tomt. Festekontrakt skiller seg fra husleiekontrakter ved at festerne har langt større frihet når det gjelder bruk av eiendommen, men også et større ansvar og økonomiske forpliktelser.Lovendringene fra 2015 innebar blant annet at festeavgiften ble hevet til 2 prosent av tomteverdien, med et tak på 11.378 kroner per dekar.– Slik tomtefesteloven ble vedtatt med stemmene til Høyre, Frp, KrF, V og Sp, vil en fester med ei enkel liten hytte på en stor tomt kunne få en festeavgift på 50.000 kroner på et år. Dette er urimelig og svært lite boligsosialt, mener Vågsli.(©NTB)