Flere svensker venter fallende boligpriser

Svenskene tror på et kjøligere boligmarked, ifølge SEB-undersøkelse. 

Boligprisindikatoren som er basert på tusen intervjuer gjennomført i perioden 30.mai til 7.juni, ligger nå på 63 poeng - seks poeng lavere enn måneden før.Nivået i mai var riktignok det nese høyeste noensinne.I juni svarer 74 prosent av respondentene i undersøkelsen at de tror boligprisene vil stige det kommende året – det er to prosentpoeng lavere enn de to foregående månedene.Andelen som tror på fallende priser stiger fra syv til 11 prosent, mens andelen som tror på uforandrede priser steg med to prosent poeng til 11 prosent.Den totale effekten blir dermed at boligprisindikatoren faller med seks poeng. - Husholdningene har en fortsatt sterk tro på en videre prisoppgang, sier forbrukerøkonom i SEB, Jens Magnusson i en kommentar til tallene.- At boligprisindikatoren likevel faller markant denne måneden kan være på grunn av Finansinspektionens nye beskjed om økt amorteringskrav. Nå gjenstår det å se om effekten på forventningene vil bestå, og om vi også får se den effekten på den virkelige pris- og gjeldsutviklingen, noe som er formålet med Finansinspektionens forslag, sier han videre.Boligprisforventningene skiller seg veldig fra region til region.Det enste stedet det var oppgang i juni var i Östra Götaland, mens det i Stockholm og Skåne var en nedgang på henholdsvis fem og seks poeng. RenteforventningeneVidere viser undersøkelsen at gjennomsnittet tror at den svenske Riksbankens reporente vil ligge på 0,0 prosent om ett år. Det er lavere enn forrige måned da snittforventningen var at reporenten ville ligge på 0,06 prosent.Pr i dag ligger den på minus 0,5 prosent, og Riksbanken anslår selv at den første økningen vil komme først i 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også