Flere norske kommuner har gått til rettssak mot egne innbyggere etter at Opplysningsvesenets fond hevet festeavgiften. Fredag falt det en dom i Eidsivating lagmannsrett der Nannestad kommune tapte mot et borettslag. Dommen kan få betydning for flere kommuner og beboere, skriver DN.I 2007 og 2008 gikk fondet til to rettssaker mot Nannestad kommune for å få hevet festeavgiften. Fondet fikk økt den fra 200.000 kroner til 3 millioner kroner i året.Kommunen fremfestet området videre til boliger, og økte avgiften til beboerne for å dekke prisøkningen fra fondet. Beboerne nektet og vant rettssaken mot kommunen, først i tingretten i fjor, og så altså i lagmannsretten i år.– Kommunene har havnet i et juridisk tomrom uten rettigheter. Som mellomfester av boligområder har vi ingen rettigheter. Hele opplegget er urimelig, mener rådmann Paul Glomsaker i Nannestad kommune.Fondets direktør Ole-Wilhelm Meyer er klar over problemstillingen.– Det oppstår en situasjon der kommunen betaler mer til fondet enn den selv kan kreve i festeavgift. Kommunene mener det er urimelig at de må betale dette og ønsker at fondet skal ta regningen. Det kan vi ikke gjøre. Vi skal opptre markedsriktig, sier Meyer.