Etter at eiendomsinvestor Christian Ringnes kjøpte hovedhuset da eiendommen «Blaasenborg» på Bygdøy ble stykket opp og solgt i 2014, er det blitt vanskeligere å ferdes langs stranden på eiendommen, mener kommunen, ifølge DN. Kommunen mener ferdsel under gangbroen til badehuset er blitt vanskeligere, mens siden mot land er sperret med en port. I tillegg er det satt opp høye vindskjermer langs gangbroen. Det er også ifølge avisen bygget et mer markert steinskille, med metallstolper og en stor blomsterpotte mot den offentlige nabostranden. Det er også etablert en vannscooterslipp langs grensen.- Dette handler om å rydde opp og sette i stand. Jeg er innforstått med at min eiendom er nærmeste nabo til friområdet og at det er ferdselsrett på min eiendom, sier Ringnes, ifølge DN.- Det kommer nye byggetiltak stadig vekk, slik at kommunene må følge opp og sørge for at det er likhet for loven, skriver direktør Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd i en e-post til avisen.Han forutsetter at Oslo kommune behandler de aktuelle tiltakene til Ringnes som ethvert annet tiltak.