I gjennomsnitt ble hver boligannonse på Finn.no i mai 2016 i Oslo vist drøyt 4.300 ganger. I år har tallet sunket til 2.500 for samme måned. Det er en nedgang på over 40 prosent.Salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn Eiendom har en forklaring.– Sammenlignet med fjoråret er antall sidevisninger per bolig falt fra januar og utover. I mai er antallet vesentlig lavere. Et tregere marked og økt tilbud ser ut til å være forklaringen, sier Høvås til .– Selv om snittet i antall visninger per annonse er gått ned, er ikke nødvendigvis interessen eller totaltrafikken sunket så mye. Tilbudssiden er økt ganske kraftig, så interessen blant kjøpere fordeler seg på flere annonser, legger han til.I Akershus er det også blitt vanskeligere å få kapret kjøpernes interesse. Der har snittet på visninger per annonse gått fra 3.600 i mai i fjor til 2.650 i år, en reduksjon på 26 prosent.(©NTB)