– Vi har forsøkt å komme fram til en løsning i minnelighet, men det har vi dessverre ikke klart. Vi går nå til ekspropriasjon av eiendommene og sørger dermed for at prosjektet ikke blir forsinket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.Han sier det er snakk om elleve eiendommer i alt, hvorav seks er boligeiendommer. Tre av boligeiendommene og brorparten av arealet eies av Taraldrud Eiendom, som ifølge departementet har krevd 375 millioner kroner. Statens siste tilbud var på 30 millioner kroner, altså mindre enn 10 prosent av grunneiernes forlangende.– Prisvurderingen som vi hentet inn av eksterne, var på 16–25 millioner kroner. Å akseptere kravet fra grunneierne ville innebære en helt ny praksis for statlige erverv. Konsekvensene ville blitt store også for andre statlige prosjekter, sier justisministeren.Prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, sier til NTB at Justisdepartementet har opptrådt arrogant i møtet med grunneierne og hevder det ikke har vært ført reelle forhandlinger. Hva eiendommene til sjuende og sist skal omsettes for, blir avgjort rettslig i henhold til reglene for statlig ekspropriasjon.(©NTB)