Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser ati juni.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,7 prosent.Årsveksten på landsbasis er 6,3 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 6,3 prosent høyere enn i juni 2016.Dette er klart ned fra mai, da årsveksten kom inn på 8,3 prosent.- Effekt av forskrift overdrivesPrisutviklingen er mye svakere enn for eksempel DNB Markets hadde ventet seg, og juni 2017 er en av de svakeste juni-månedene Eiendom Norge har målt.Oslo utmerket seg med et prisfall på kraftige 3,1 prosent i juni, men Eiendom Norge ser et tydelig trendskifte landet over og senker sine 2017-prognoser kraftig.- Korreksjonen i Oslo var kraftig, men fallet både her og på landsbasis er etter mitt skjønn mye større enn de fundamentale økonomiske forholdene skulle tilsi, sier en ferierende administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til Hegnar.no.- Noen skylder på boliglånsforskriften. Ja, den har hatt effekt - og det var jo vitsen også: Å bremse prisveksten i Oslo. Men effekten overdrives, legger han til.Uansett årsak, boligprisene i Oslo har da falt med 4,5 prosent siden toppen i april.- Folk tvinges ikke til å selgeIfølge NEF-direktøren er psykologien og forventningene vel så viktig.- Se på Bodø, for eksempel. Dette er også et pressområde som hadde betydelig prisvekst i fjor. Her fortsetter prisene å vokse, mens de altså faller i Oslo, sier han.Geving gjør sitt beste for å avdramatisere, og mener Oslo-markedet tåler en betydelig korreksjon godt, etter en prisvekst han karakteriserer som «hinsides all fornuft». 12-månedersveksten er fortsatt på 11,5 prosent.- På et grunnleggende nivå drives boligmarkedet av folks behov, drømmer, inntekter og rentenivå. Og disse driverne er ganske stødige. At noen får færre penger til å kjøpe sekundærbolig, eller sliter med å låne nok til å være med i en budrunde, betyr ikke at folk tvinges til å selge, fortsetter NEF-direktøren.- Rushet kommer i 2018/19Tilbudssiden av boliger har steget nokså kraftig i Oslo i 2017.- Dette skyldes at flere vil selge, samtidig som flere kjøpere sitter på gjerdet grunnet usikkerhet, sier Geving.Derimot påpeker han at tilfanget av nye boliger i Oslo ikke har økt vesentlig i 2017. - Den store effekten kommer i 2018 og 2019, hvis vi følger syklene i boligproduksjonen. I 2016 ble veldig mye igangsatt, men dette er ikke ferdig før 2-3 år senere. I 2017 sliter vi med den lave igangsettingen i 2013-15. Tilveksten av ferdigstilte boliger vil være moderat i 2017, men i 2018 og 2019 vil ferdigstillelsen ifølge produsentene øke kraftig, fortsetter Geving.- Da vil også den grunnleggende tilbudssiden øke kraftig, og dette vil moderere boligprisene, føyer han til.Men NEF-direktøren har liten tro på at boligprisene skal kollapse i Oslo.- For å få et krakk i boligmarkedet, mener vi det må en stor overraskelse eller et makrosjokk til. For eksempel en finanskrise som driver renten i været og presser sysselsettingen ned, sier han.Får kunstig korreksjon?Geving håper nå at sjeføkonomer og andre kommentatorer i boligmarkedet kjenner litt på sitt ansvar.- Det skal ikke så veldig mange varsler om krakk og risiko for dype fall til før kommentatorene er med og forsterker de negative forventningene i markedet. Det vil gjøre folk mer avventende, og vi vil få en kunstig korreksjon ned, på samme måte som de positive forventningene presset boligprisene for høyt opp (i Oslo) i fjor, fortsetter han.NEF-direktøren reagerer også på at enkelte kommentatorer sammenligner boligmarkedet med aksjemarkedet.- Det er en feilslutning. Aksjemarkedet er mer nervøst, volatilt og preget av forventninger. Forventningene svinger i boligmarkedet også, men dette markedet preges av stabile drivere som folks grunnleggende behov og drømmer om å bo bra, samt inntekter og rentenivå, sier Geving.- Folk er avventendeAdministrerende direktør Finn Magnus Rogne-Hansen i Aktiv Eiendomsmegling lar seg ikke overraske av boligprisfallet i juni.- Vi ser at nedgangen i stor grad påvirkes av det taktskiftet som har vært i Oslo de siste månedene. Juni-nedgangen på 3,1 prosent i hovedstaden kommer av at det har blitt lagt ut mange boliger. Akkurat nå teller vi over 2.500 usolgte boliger, en økning på over 1.000 enheter sammenlignet med mars i år, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Ifølge Rogne-Hansen er tilbudet rett og slett større enn etterspørselen akkurat nå, og folk er i større grad avventende - spesielt hva gjelder mindre leiligheter.- Investorene er heller ikke på banen i samme grad som tidligere. Vi er spent på hvordan dette bildet vil utvikle seg, men forventer en nedgang i prisene også utover høsten, fortsetter meglersjefen.- Mer enn bare OsloHan oppfordrer boligselgere til å være realistiske med hensyn til prisforventninger.- Lytt til erfarne meglere som sitter med pulsen på markedet. Samtidig er det viktig å huske at Oslo-markedet hadde en ekstrem prisvekst i 2016, og at det er helt naturlig at denne takten ikke fortsetter, minner Rogne-Hansen om.Meglersjefen peker videre på et mer differensiert bilde for landet totalt sett.- Alle de større byene har riktignok en prisnedgang med unntak av Tromsø, men vårt inntrykk er likevel at disse markedene er i positivt, normalt driv. Aktiviteten er god, og vår kjede har for eksempel solgt rundt fem prosent flere boliger i år kontra fjoråret på landbasis. Dette er vi veldig godt fornøyd med, sier han.- Samtidig minner dette oss om at antallet solgte boliger hittil i år for bransjen kun er slått av rekordårene 2016 og 2015. Det er kanskje også viktigere enn noen gang å huske på at boligmarkedet i Norge består av mer enn bare Oslo, avslutter Rogne-Hansen overfor Hegnar.no.