I 2014 kappet Vigeland naboens uthus på Nesøya i Oslo som han mente sto delvis på hans eiendom. Siden har det fulgt mange rettssaker som Vigeland har tapt.Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.Etter at Høyesterett forkastet Vigelands anke i fjor høst, begjærte han at dommen fra lagmannsretten skulle gjenåpnes.Nå har Eidsivating lagmannsrett påført Vigeland et nytt nederlag i rettsapparatet, skriver.– Grunnlaget for gjenåpning er åpenbart utilstrekkelig, skriver de tre dommerne i en enstemmig kjennelse.Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dette avvises av Eidsivating.Advokat Sverre Olav Skogrand, som representerer de fire naboene, er fornøyd med kjennelsen.– At retten fastslår at det ikke er avgitt noen falsk forklaring er hele essensen i kjennelsen, sier han til avisen.Vigelands advokat Ola Haugen har ikke kommentert kjennelsen.(©NTB)